3 skäl som gör dig en vinnare utan att köpa aktier

Ofta får man höra att det är viktigt att spara pengar men det är inte alltid som man får inte veta varför man bör spara sina pengar. Utan en klar anledning eller ett mål så blir det mycket svårare att spara. Genom att ha ett mål med ditt sparande blir det både roligare och enklare. Din familj och kompisar kommer att se dig som en idol. Nedan har vi listat 3 starka anledningar till varför man bör spara pengar. 

3 av dina närmaste personer kommer att stödja och beundra dig.

Din familj är ditt stöd när det kommer att investera. Man måste kontrollera hela sitt liv men det är viktigt också att man kan nå sina drömmar. Livet är kort och det är viktigt att skydda de som är nära oss. Att investera till exempel i solceller är en långsiktig investering som kommer att skydda alla de som bor hos dig! Det är de viktiga personer som kommer att stödja och blir påverkade av dina tankar. Om investeringen blir bra kommer din partner att se dig som innovativ och intelligent. Samtidigt ser dina barn deras framtid säkrad! Dina föräldrar kommer att se att du tog deras råd och vara stolta över dig! 

Ditt nätverk kommer att utökas, men var försiktig.

Bara i Sverige utsätts hundratals personer och företag varje år för så kallade investeringsbedrägerier. Många luras att satsa sina besparingar och pantsätta sitt boende. Bedrägerierna omfattar stora summor. Pengarna som du placerar får du tyvärr aldrig tillbaka. När man säger att man vill investera, måste man vara medveten om att alla kommer med förslag på vad du borde investera i. s Alla kan falla offer för bedrägerier. De nordiska länderna och i synnerhet Sverige är ett tacksamt mål då vi talar bra engelska och de som sysslar med den här typen av verksamhet är oftast engelskspråkiga. 

Att spara är bra: att investera är bättre

Solceller som investering har i princip alltid var en god investering om man bara bor eller behåller bostaden tillräckligt länge. Historiskt sett (på 100 års sikt) har bostadspriserna följt löneutvecklingen men under senare tid har priserna på bostäder ökat betydligt mer än lönerna i Sverige. Eftersom man måste bo någonstans blir bostaden en perfekt investering. Varför då inte köpa en bostad som över tid stiger i pris och de pengar du betalar går till att betala av (amortera), ränta och renoveringar. Värdeökningen på bostaden över tid har historiskt sett gjort att det är betydligt billigare att äga sin bostad än att hyra. Hus med solceller säljs snabbare och ökar i värde med 14 % enligt en rapport från Vattenfall och Sveriges Lantbruksuniversitet. Fördelarna med solceller är många. Förutom att den fossilfria och förnybara energin är bättre för miljön sparar man pengar genom att köpa mindre el och genom att sälja tillbaka överskottselen till elnätet. Men det finns också en annan aspekt, det är att solceller höjer värdet på ditt hus.  En forskningsstudie från Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien, USA, bekräftar att husägare är villiga att betala mer för ett hus med en solcellsanläggning. Dessutom visar studien att hus med solceller har en tendens att vara ute på marknaden en kortare tid än hus utan solceller. En opinionsundersökning som presenterades i Miljö & Utveckling i april 2017 visade också att 71 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för en bostad om den har solpaneler, och 20 procent är starkt positiva till att göra detta.