Det är bråttom

Utbyggnaden av solel kommer de närmaste åren att bli allt viktigare för att nå nationella, internationella och regionala miljö- och klimatmål. Fram till 2040 räknar regeringen med att solelproduktionen ska bli 100 gånger så stor som den är år 2018.

Miljö

Den globala uppvärmningen är inget att ta lättsamt på, samtidigt kan vi inte åstadkomma någonting med ett domendagstänk. Solceller för med sig positiva vibbar i de allra flesta sammanhang. Som många andra produkter har de sina begränsningar, men deras potential ger oss hopp om ren luft, friska vattendrag och en naturlig dragningskraft till självförsörjning i dagens urbana värld.

Kronor & ören

Priserna på solceller har fallit med över 75 % de senaste fem åren. Verkningsgraden på panelerna, effekten per kvadratmeter har ökat. Användningsområdena är oändliga. Vi vet att lönsamheten är som bäst i samband med takomläggning eller nybyggnation. Det är dags att ta ett kliv framåt.

Du räknar hem pengarna inom 5-10 års tid och då har du 20-25 år med ren vinst och besparingar.

Ekonomi

Priset på solceller har minskat kraftigt de senaste åren och solceller är i dag oftast en god ekonomisk investering med en avkastningsnivå på minst 10%, lång livslängd och hög driftsäkerhet.

Det estetiska & Design

En trade-off eller avvägning mellan form och funktion är inte längre nödvändig. Solceller är ett byggnadsmaterial som dessutom kompletterar en byggnads ytor väldigt väl. Mönstringen i cellerna kan skapa ett välkomnande ljusspel. Färgerna får fart på arkitekterna och energikällan är oändlig.  Byggnadsintegrerade solceller från 7 Energy.

Design

Det unika utseendet är  väldigt estetiskt och har olika form och är vända mot olika väderstreck. Solpanelerna blir snyggt integrerade i taket, och på lite avstånd ser du ingen skillnad. Om du däremot sätter upp traditionella solpaneler på en fin fastighet så finns risken att fastighetsvärdet sjunker, därför att folk inte tycker att det är snyggt.

Energy sunset 7Energi solar PV solutions
Kontakt

Säg hej