REFERENSPROJEKT

Lönsamhet

Ökat fastighetsvärde, minskade driftkostnader och intäkter från solel.

Ledarskap

Projektledning, konsultation och montering av solcellspaneler

Utbildning och utveckling

Totalt ansvar för projektet utbildning, forskning, ekonomi, tid och personalresurser.

Villaprojekt i Göteborg med 20 st högeffektiva 320 W paneler från Jinko Solar, orienterade mot öst och väst. Familjen får del av egenproducerad solel på morgonen och på kvällen då elbehovet är som störst. Solcellerna producerar ca 4600 kWh om året vilket innebär en återbetalningstid på 10 år med dagens låga elpriser. Fastighetsvärdet går självklart upp med sänkta driftkostnader och pengarna från försäljningen av överskottselen. För familjen är detta också en investering inför framtiden – möjligheten finns att använda solelen till att exempelvis ladda elbil/elcykel och andra utrustningar.

Privat Villa

Villa 6,4 kW Göteborg

Totalentreprenad

Helhetsansvar med leverans av material och installation.

Villaprojekt

Ökat fastighetsvärde, minskade driftkostnader och intäkter från solel.

Öst/Västläge

Morgonsol och kvällsol ger hög egenanvändning för en vanlig villa.

Projektledning

Industri 50 kW Mölndal

Projektledning

Planering av leverans, tid och resurser.

Företagsprojekt

Energikrävande maskiner som är aktiva under tider då solcellerna producerar.

Inga hål i taket

Platt papptak där montagesystem med ballast har använts.

Projektledning, konsultation och montering av solcellspaneler på ett stort, platt industritak i Mölndal. Företaget har väldigt energikrävande tillverkning och använder i princip al el själva. Ett platt tak är perfekt för solceller eftersom panelerna kan orienteras så att energin produceras när byggnaden behöver den som mest och därmed sänka elkostnaderna. Montagesystemet som håller panelerna på plats är en stabil konstruktion som tillåter installation utan behovet av att borra i taket som är ett viktigt klimatskal i byggnaden.
Projektledare för det regionala utvecklingsprojektet Sol i Väst – en satsning på utbildning av offentliga och privata fastighetsägare i Västra Götaland inom området solel. Planering av ekonomi, tid och resurser för projektet som pågår 2016-2019. Utveckling av publikationer och delprojekt inom ramen för arbetet med solel på Energikontor Väst. Initiativtagare och samordnare av initiativ för att öka kompetensen hos fastighetsägare vilket leder till fler installerade solcellsanläggningar på en regional och nationell nivå.

Projektutforskning

Sol i Väst Göteborg

Helhetsansvar

Totalt ansvar för projektet gällande ekonomi, tid och personalresurser.

Utbildning

3-årigt utbildningsprojekt med två grupper och minst 4 tillfällen per år.

Högt betyg

Väldigt nöjda deltagare som har fått verktyg för att arbeta med solel.

kontakt

Säj Hej!