Hur mycket är värt att betala för solceller?

En av de viktigaste investeringarna du gör på huset är just solceller och när siffror börjar komma fram är det lätt att tappa bort sig i vad du får för pengarna. Vi hjälper dig att reda ut röran genom några enkla knep som sparar tid och minskar osäkerheten när du är påväg att bestämma dig.

#1 Kina vs Tyskland

För att kunna jämföra erbjudandena du har på bordet är det viktigt att veta var produkterna kommer ifrån. Solceller lever i över 30 år! Men saker kan hända på vägen och då gäller det att företaget har en väl utvecklad teknisk support så att du slipper krångla dig igenom långa leveranstider och dåliga rutiner för garantiärenden.

Tyska producenter av paneler och växelriktare har generellt bättre kundservice eftersom de inte konkurrerar kvalitet och inte pris. Behöver någonting bytas ut så kan du räkna med att det görs snabbt, pålitligt och skyndsamt med god uppföljning. Garantierna brukar också vara starkare.

Det finns ingenting som säger att kinesiska produkter kommer att fallera men i de fall de gör det kan väntetiderna bli långa och du går miste om värdefulla soltimmar!


#2 Egenkontroll och fokus på installationen

För att bryta ner din investering i väldigt grova delar kan man säga att solceller, växelriktare och kringutrustning är standardprodukter som har funnits i tillräckligt många år för att analyseras och utvärderas in i minsta detalj. Det är bra grejer som funkar över lång tid helt enkelt.

Du står däremot inför en utmaning i att välja en leverantör som tar installationen på stort allvar. Det är vid montering och installation som de största bristerna uppstår och felen som görs kan leda till allvarliga konsekvenser. Några saker att tänka på som visar på gott omdöme från leverantören vid en skarp offert:

· Kommer anläggningen med snö- och vindlastberäkningar?

· Är panelerna numrerade så att man kan spåra eventuella fel över tid?

· Har företaget en egenkontroll för de olika momenten vid installation?

·Har du fått en beskrivning muntligt och/eller skriftligt över hur infästningen samt kabeldragningen ska göras på, kring och genom taket?

·Får du en drift- och underhållspärm som sammanställer all relevant information för ett bekymmersfritt ägande, instruktioner för hantering och säkerhet?

Får du dessa punkter presenterade så kan du känna dig lugn, men man vet aldrig… Vi har sammanställt ett gediget kontrollprogram för dig och ditt tak som du kan gå igenom med leverantören inför ett avtal. Kontakta oss för mer information!

#3 Konkret jämförelse av offerter

Förutom ovanstående punkter, garantier, din känsla för företaget och montörerna som eventuellt har varit ute och tittat på taket, så finns det två enkla sätt att utvärdera solcellsanläggningar på.

Inköpspris

Dividera priset i kronor med antal kW i toppeffekt. .

Toppeffekten är summan av effekten på samtliga paneler.

Exempel:

Anläggningen kostar 150.000 kr inklusive moms och består av 30st 300W paneler.

Anläggningens toppeffekt är 9000W = 9kW

Priset är alltså 150.000kr/9kW = 16.667 kr / kW

Lönsamhet

Dividera priset i kronor med antal kWh i årlig elproduktion.

Solcellerna har en effektgaranti på 25 år, och beräknas producera 85% av det ursprungliga värdet. Över tid kommer produktionen därmed att minska med 15%.

Exempel:

Solcellsanläggningen är vänd rakt mot söder, producerar 9.000kWh om året, vilket ger totalt producerade kWh över 25 år = 25*9.000 kWh = 225.000 kWh

De tappar ca 15% i effekt = 225.000*(1-0,15) = 191250 kWh

Dividera priset med antal kWh för att få en bild över lönsamheten.

0,78 kr/kWh. Förmodligen betalar du uppemot det dubbbla för elen idag med rekordlåga elpriser. Att producera sin egen el är trorts allt inte så dyrt som du trodde.

Läxan är att inte fokusera endast på inköpspriset, väg in annat som ger en rättvis bild av investeringen!

7Energy - lönsamhet i miljövänlig energiteknik