7Energy flow

Vårt utbildningskoncept inom försäljning, projektledning och installation

Skolor

Vi ger elever chansen att komma ut i arbetslivet genom praktik och 7Energy som plattform.

Branschen

Lärare på yrkeshögskolor för framgångsrik försäljning, kundnytta, projektledning samt installation.

Samhället

Sponsring av organisationer och deltagande i nätverk som främjar hållbarhet och miljö i näringslivet.

Lär dig mer om solceller i vår Kunskapsbank

Är solceller miljövänliga?

Hur solceller faktiskt påverkar miljön

Vanliga myter om solceller

De vanligaste myterna om solceller som dödar din entusiasm

Bästa sidorna om solceller

De allra bästa informationskällorna om solceller (förutom 7Energy)