Utbildning för framtiden

Våra uppdrag i branschen

Framtidsbransch med kompetensbrist
Det är en enorm brist på kvalificerad personal inom projektering, installation och besiktning av solcellsinstallationer. Det leder till att många installationer blir felaktigt utförda med inbyggda fel som kan vara direkt farliga.
Utbildning i fokus
Vår inställning är att de som utbildar sig till just projektörer, installatörer, projektledare, säljare och teknisk support behöver öka i antal, och skulle må bäst av en praktiskt formad utbildning så som den bedrivs på yrkeshögskolorna.
7Energy flow
Med en stark bakgrund inom just utbildning av privata och kommunala fastighetsägare kombinerat med arbetslivserfarenhet inom solelområdet står vi rustade för att introducera nya tillskott i branschen med bästa möjliga förutsättningar! Därför har vi förtroendet av de största yrkeshögskolorna i att utbilda elever som ska göra skillnad framöver.

Solcellsanläggningar B

En heltäckande kurs inom solcellsanläggningar där eleverna får ta del av värdefulla insikter när projektering i teorin möter erfarenheter från genomförda installationer. Eleverna får också genomgång i anläggningens olika komponenter och hur de kopplas samman för en kvalitetssäkrad installation med avseende på brandsäkerhet, teknisk funktion och samlad praxis från branschen.

Försäljning inriktning solelbranschen

Säljare är en utav de mest misstrodda yrkesgrupperna i näringslivet. I den här kursen fokuserar vi på hur man som säljare i solcellsbranschen skapar största möjliga värde för sina kunder och bäddar för långsiktiga relationer. Vi gör också eleverna medvetna om säljprocessen som de deltar i och leder, från första kontakt till avtal och uppföljning.

Bygg- och installationsteknik

En bra projektering lägger grunden för en anpassad installation med fastighetens alla förutsättningar i fokus. Kursen fokuserar på att hjälpa eleverna skapa ett bra underlag för bedömning av just förutsättningarna för en installation ur perspektiven byggnadsteknik och konstruktion. Vi går också på djupet kring materialval och vilka standarder samt praxis som gäller.

Affärsutveckling

Vi på 7Energy har gått igenom de viktiga och spännande stegen i utveckling av planer, modeller och idéer för verksamheten som också ligger till grund för den här kursen. Entreprenörsdrivna studenter kommer att älska utmaningen och den kreativa tankekraften som ligger bakom utvecklingen av en affärsidé. Vi lyfter också fram vad som krävs för att läsa av den marknaden man vill jobba på och vad som krävs för att lyckas genomföra sina planer och strategier.

Behöver du föreläsare?

Vad säger våra kunder om oss?

"Behjälplig i min installation och varit tillgänglig varje gång jag har haft tankar eller funderingar. Hög servicekänsla."

Kadri Haziraj

Villaägare Göteborg


"Utmärkt servicekänsla och ser alltid styrkan och möjligheter i varje utmaning."

Jenny Andersson

Innovatum


"Jättenöjd av jobbet som Amar och 7 Energy gjorde hos mig. Bra kvalitet, snabbt utförd jobb, inga krångel :)Superduktiga är Ni."

Mladjan Djordjevic

Villaägare Göteborg
Låt oss vara er inspiration