Smart övervakning

Minska risker och öka lönsamheten

Att mäta är att veta
Solceller är en investering som är unik i sitt slag med en livslängd på 30 år och oftast längre. Under den här tiden är det viktigt att kunna skapa så bra lönsamhet som möjligt. Det främsta sättet att göra det på är att använda en så stor del av den producerade solelen själv. Hur gör man det? Till att börja med måste produktionen mätas och övervakas.
Anpassa förbrukningen
Vi går mot ett nytt sätt att använda våra byggnader. Vi har allt smartare styrning för alla funktioner i hemmet. Redan nu kan vi anpassa vår förbrukning genom att styra förbrukningen mot när solel produceras som mest. Med smart övervakning får vi dessutom koll på när elen är som billigast att köpa och kan då anpassa vårt köpbeteende med automatiska inställningar. När och hur mycket vi köper och säljer el kommer att ge allt större effekt i vår ekonomi.
Med eller utan energilager
Det är inte ett måste att ha ett batteri för att smart övervakning ska göra din solcellsanläggning lönsammare, men det blir mer effektivt. Utan ett batteri kan vi styra egenanvändningen genom timers och andra inställningar. Med batteri har vi möjligheten att faktiskt förflytta energin från en tidpunkt då den produceras till en annan tidpunkt då den konsumeras. Övervakningen hjälper oss att planera för när den förflyttningen lönar sig som mest.
Kostar det extra?
Smart övervakning är inbyggd i flera utav våra växelriktare, några utav dem har det som tillval. Se nedan för en klar bild över vilka det gäller.

SMA Home Manager

SMA Home Manager är en intelligent energimätare som gör det möjligt att dra största möjliga nytta från sin solcellsanläggning. Den mäter mängden egenanvänd el, överskottsel och ger en tydlig bild över byggnadens samtliga energiflöden. Genom lagring av statistik för konsumtion och produktion lär sig Home Manager vilka åtgärder som är bäst för er, och föreslår dem. Över 30.000 solcellsanläggningar har redan Home Manager installerat.

Fronius Smart Meter

Fronius Smart Meter är en smart energimätare som visualiserar byggnadens mönster för solelproduktion, elkonsumtion och energilagring på ett enkelt och överskådligt sätt som är enkelt för alla att förstå. Med hjälp av Smart Meter kan man ställa in när solel ska lagras för bästa möjliga lönsamhet, och varenda producerad kWh solel blir ännu mer värdefull än vad den var innan. Den enkla installationen görs mellan byggnadens huvudcentral och växelriktaren och kan göras i samband med installationen av solcellerna eller vid ett senare tillfälle.

SolaX Cloud

SolaX växelriktare kommer med en komplett inbyggd mjukvara för aktiv smart mätning och övervakning online. De medföljande modulerna är anpassade utefter byggnadens behov. Det allra vanligaste är WiFi uppkoppling och LAN men möjlighet finns också att använda sig av GPRS för maximal tillförlitlighet i uppkopplingen.

FerroAmp Energy Cloud

Ett av de mest attraktiva och användarvänliga systemen för mätning och övervakning är just FerroAmps Energy Cloud. Inbyggd i växelriktaren och redo att användas. Inställningar och statistik finns i alla nivåer från nybörjade på energi till den självutnämnde tekniknörden som älskar siffror och grafer.