Vi tror på nätverkande

Våra bidrag och samarbeten

Styrkan i nätverk
Nätverkande ligger i 7Energys DNA. Från dag 1 har vi jobbat med att driva nätverk inom förnybar energi för att stärka kunskapen och beslutskraften hos fastighetsägare som vill investera i solceller och laddboxar.
Samarbete föder framgång
Vi kan inte allt. Vår modell bygger heller inte på att vi ska kunna allt. Med nyckelpersoner i företaget och tillsammans med samarbetspartners är vi heltäckande inom byggnation och installation av lösningar inom förnybar energi.

AT Väst

AT Väst är vår främsta samarbetspartner inom tak och bygg med helhetslösningar inom nybyggnation och renovering av hus och framförallt tak. Vi utvecklar projekt tillsammans inom kompletta takrenoveringar med solcellsinstallationer för att skapa lönsamma och kostnadseffektiva projekt för våra kunder. I vårt samarbete är det viktigt med god kommunikation, snabba beslut och tempo i projekten! Det är någonting våra kunder uppskattar. Vi är klara med en takrenovering och solcellsinstallation inom 10 dagar.

Make Some Room

Linus Hartin på Make Some Room har gedigen erfarenhet som arkitekt, ledare, byggchef och internkonsult och tar med sig dessa gyllene kunskaper för utveckling av projekt i Stockholm med omnejd. I vårt samarbete täcker Make Some Room upp allt från idé och rådgivning till färdig design och ritningar med bygglovshandlingar, och projektledning när det behövs.

LT Ingenjörsbyrå

Tycker du att bygglovsprocessen verkar krånglig eller behöver du en kontrollansvarig för ditt byggprojekt kan du kontakta vår samarbetspartner LT Ingenjörsbyrå AB som hjälper privatpersoner med sina byggprojekt från idé till inflyttning. De har arkitekter, konstruktörer, projektledare ovch kontrollansvariga som hjälper dig till ett bekymmersfritt projekt!

Tack vare vårt stöd som Vänföretag kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

EMC bildades efter att flera bolag uttryckte ett behov av en gemensam plattform för att lyfta och arbeta med energi- och miljöfrågor. År 2007 bildades den ideella föreningen och sju företag finansierade medlemsorganisationens uppstart. Idag har över hundra medlemsföretag tagit steget och anslutit sig till EMC - Plattformen för hållbättre affärsutveckling. Och vi är ett utav dem.

Vill ni samarbeta med oss?